Privacyverklaring

Privacyverklaring YET Music & Sound

Artikel 1 – privacyverklaring
YET Music & Sound, welke valt onder de eenmanszaak Yavin, welke is gevestigd aan de Nieuweweg 9, 3295XS te ’s-Gravendeel, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
YET Music & Sound verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn als volgt:
– voor- en achternaam of voorletters en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– instrument;
– Facultatief: organisatie of vereniging.

Artikel 3 – Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
YET Music & Sound verwerkt buiten de hierboven genoemde persoonsgegevens geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Artikel 4 – Doeleinden verwerking persoonsgegevens
YET Music & Sound verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen;
– Om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren.

Artikel 5 – Geautomatiseerde besluitvorming
YET Music & Sound neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YET Music & Sound) tussen zit.

Artikel 6 – Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
YET Music & Sound bewaart je persoonsgegevens zo lang als strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden: YET Music & Sound verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7 – Cookies
YET Music & Sound gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De analyse cookies worden gebruikt om de website verder te optimaliseren. Hiermee kunnen we het navigatieproces en de checkout beter in kaart krijgen.
Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Artikel 8 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YET Music & Sound en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door uw genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@yetmusic.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Muziekhandel Dal Segno wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik- persoonsgegevens?qa=klacht.

Artikel 9 – Beveiliging persoonsgegevens
YET Music & Sound neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te zijn. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yetmusic.nl.

Artikel 10 – Bedrijfsreviews
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE MUZIEKNIEUWS.
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.