Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden YET Music & Sound – 11-2022

Artikel 1 – toepasselijkheid & definities

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en individuele overeenkomsten van YET Music & Sound (hierna: YET) zijn enkel deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

b. Herroepingsrecht: de wettelijk toegestane mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

c. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in alle gevallen YET;

d. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer, welke kan in de vorm van een bestelling online of fysiek;

e. Dag: kalenderdag;

f. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

g. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

h. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – identiteit van de ondernemer

YET Music & Sound

Toermalijnring 1108

3316 LC Dordrecht

Administrative mail: administratie@yetmusic.nl

Info mail: info@yetmusic.nl

BTW-nummer: NL002210689B27

KvK-nummer: 58129103

Artikel 3 – leveringsvoorwaarden

1. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en niet absoluut. U ontvangt uw bestelling met noodzakelijke spoed, met een maximum van 30 werkdagen, tenzij anders aangegeven.

2. Wanneer een product een andere specificatie dan ‘op voorraad’ krijgt, vervalt bovenstaande bepaling, mede omdat YET afhankelijk is van de leverantie van leveranciers.

3. Overschrijding van de levertijd zal tijdig worden gemeld, deze geeft u geen recht op een schadevergoeding.

4. Indien levering van product na bovenstaande termijnen onmogelijk blijkt te zijn zal de consument reeds betaalde gelden terug ontvangen, zonder een extra schadevergoeding.

5. Risico van beschadiging of vermissen zal na het verlaten van het product bij YET in de eerste plaats liggen bij de leveranciersdiensten. Na leverantie liggen deze bij de consument.

Artikel 4 – eigendomsvoorbehoud & eigendomsrechten

1. Alle bestelde en reeds geleverde artikelen zijn in eigendom van YET totdat deze volledig zijn betaald.

2. Risico over eenzelfde artikelen liggen op het moment van levering bij de consument.

3. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door YET geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Artikel 5 – garantie & herroepingsrecht

1. In het geval van zowel herroepingsrecht & garantie zijn in de eerste plaats de wettelijke kaders aan de orde.

2. In het geval van onderstaande uitzonderingen komt het herroepingsrecht te vervallen:

a. Bij zogenoemde hygiëne artikelen waarvan de verzegeling is verbroken;

b. Bij occasions;

c. Bij artikelen die zijn te categoriseren als voordeel-aanbiedingen (kortingen, demo-instrumenten, New-old-stock, afgesproken kortingspercentages, etc.);

d. Bij op bestelling bestelde artikelen, op de website gespecificeerd met ‘op bestelling leverbaar’. 

3. De volgende uitzonderingen betreffen specifiek de garantie:

a. Bij occasions;

b. Bij schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik of nalatig onderhoud;

c. Bij schade als gevolg van het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

d. Bij vocht- of waterschade;

e. Bij schade aan gebruiksartikelen.

4. Bij aanschaf van een instrument krijgt de consument in de eerste plaats dezelfde garantie als YET krijgt van de leverancier, buiten de daarna geldende wettelijke garantie van één (1) jaar.

5. Bij garantie zijn volledige kosten voor YET, inclusief kosten voor retour. In het geval van herroepingsrecht is de consument verantwoordelijk voor het retourneren van het betreffende product aan YET.

6. Terugbetaling aan de consument zal na moment van ontvangst bij YET geschieden in een termijn van 14 dagen.

7. Klant heeft minimaal 14 dagen de tijd om de retour te melden.

8. Na deze melding heeft de klant nog eens 14 dagen de tijd om het daadwerkelijk te retourneren.

9. Bij levering is het noodzaak dat de consument direct de producten controleert. Garantiegelden zullen na acht (8) dagen komen te vervallen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of schadevergoeding.

10. Indien na het moment van verkoop en het moment waarop de klant een beroep wilt doen op de garantie een andere firma diensten betreffende het specifieke product heeft geleverd (zoals reparatie, onderhoud, etc.) in opdracht van de klant komt enige vorm garantie of/en herroepingsrecht te vervallen.

Artikel 6 – prijzen & betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Betalingen zijn mogelijk middels een van de afgesproken betaalmethoden via de website van YET.

3. Productspecificaties zijn absoluut, derhalve kan de consument zich daar geen rechten aan ontlenen.

4. YET mag gebruik maken van derden om bestelde producten tijdig te leveren.

Artikel 7 – overeenkomstigheid artikel

1. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal YET het artikel kosteloos herstellen dan wel het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

2. Verantwoording voor juiste retournering in bovenstaande geval ligt bij de consument.

Artikel 8 – overig

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

4. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@yetmusic.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE MUZIEKNIEUWS.
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.